BIONIC NECK SUPPORT (YOUTH)
BIONIC NECK SUPPORT (YOUTH)
9800 THB

Bionic Neck Support (BNS) คือระบบโครงสร้างที่พัฒนาโดย Alpinestars สำหรับการใช้งานร่วมกับหมวกนิรภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและระดับการบาดเจ็บร้ายแรงบริเวณลำคอ (Paralyzing Injury) โครงสร้างของระบบ BNS SB ผลิตขึ้นโดยใช้การผสมผสานระหว่างพอลียูรีเทนเสริมความแข็งแรงและโฟม EVA ความแข็งแรงหลายระดับ เพื่อมอบความสะดวกสบายในขณะขับขี่

Alpinestars Bionic Neck Support (BNS) is a structure designed to work with a helmet to reduce the risk and severity of a catastrophic neck injury (i.e. paralyzing injury). The BNS SB model composition is a blend of strengthened polyurethane with variable density EVA foam padding for superior riding comfort.

Functional design, engineering excellence

 • TheBionicNeckSupportfunctionsbyprovidinganalternativeloadpathfortheenergythatcompressestheneck.Ifthehelmetisin contact with the BNS at the moment of impact the overall load passing through the neck can be reduced, which may prevent a fracture from occurring.
 • TheBNSreducesthechanceofmuscularinjuriesfromextremeheadmovement.
 • Whileitisnotpossibletoeliminatetheriskofanyformofinjury,theBNSisdesignedtohelppreventthemostseriousdamageandminimize the risk of collateral injury as the impact load is channeled away from the neck.
 • Whencomparedtosoftneckrolldevices,theprotectionaffordedissignificantlybettersincesoftdevicesdeformonimpact,offeringno protection against the damaging compressive forces.
 • Aswithanyridingequipment,fitiscriticaltoensuringthemosteffectiveprotectionpossibleandridersshouldchoosetheequipmentthat is best suited to their body. No neck device should roll around over the shoulders.Key Features
 • FrameconstructedfromreinforcedPUcompositematerial,extensivelyimpacttestedatvaryingtemperaturestoensuretheneckring stays intact.
 • TwodifferentEVAfoamdensitiesareusedintheBNSSB:FirmerEVAintheshouldersandsofterEVAonthechest/backforcomfort.
 • Pivot Key system – A special magnesium key located at the rear allows convenient front opening of the device and allows fordismantling in an emergency.
 • FittingSystem-Fineadjustmentoftheshoulderheightallowsapersonalizedfitparticularlyforindividualswithshorternecks.
 • RearStabilizersystem-Intheeventoflargeloadsbeingchanneledontotherearstabilizer(thepartthatsitsontheback)thereareseveral bending and fracture points designed to relieve extreme loads that may be transmitted down the back.
 • CollarBonepreservation1-Allpartsincontactwiththebodyuseanexpandedfoamcompoundtodistributetheimpactforceoverthewidest area, yet remain lightweight.
 • CollarBonepreservation2-Aframememberrunsovertheshoulders,eliminatingweakpointsinacriticalpartoftheframeandnometal pins or screws sit directly above the shoulders which could dislodge, causing injury during an accident.
 • ChoiceofStrapSystems-TheBNSissuppliedwiththeX-StrapSystemwhichallowsasmall,lightstrapwornoverorunderthejerseytosecure the device to the rider. The larger A-Strap assembly (available as a separate accessory) provides a traditional chest strap forthose who like to wear the protector tight against the body.
 • Mountingpoints–AllowforintegrationoftheBNSwithotherAlpinestarsaccessories.Note: While no product can guarantee protection from all motorcycle injuries due to the varied dynamics of accidents, the BNS is designed to substantially reduce the likelihood of a career ending neck injury. The BNS, as with other neck support systems, may not prevent injuries in all cases.
Find Shop

Share

You may also like